Client Metropolitan College Architects Giorgos Pavlidis Vasiliki Masen Veronika Pagania Struct. engineering Nikos Dellas Construction CORE construction Photos nN’s eye view

alt text

alt text

alt text

alt text

alt text